De inzet van competenties bij de ontwikkeling van TOM scholen als professionele leergemeenschappen

Het rapport bevat de resultaten van het vragenlijstonderzoek
en groepsgesprekken bij drie TOM scholen. 

Uit het vragenlijstonderzoek komt naar voren dat de TOM scholen zich over het algemeen ontwikkelen in de richting van een professionele leergemeenschap. De TOM scholen scoren – in vergelijking met de niet-TOM scholen – met name hoog op de dimensies ‘actief, reflectief en kritisch kennis (re)construeren’, ‘actualiteit’, ‘collectief leren en toepassing van het geleerde’, ‘gedeelde praktijken’, ‘cultuur’. De teams van de TOM scholen reflecteren op hun werkaanpak, leren collectief, passen het geleerde toe en maken gebruik van praktijkvoorbeelden. De TOM scholen scoren met name hoog op de oriëntatie op innovatie.

Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door IVA Beleidsonderzoek en Advies.


Pijler:”Personeel, Leiding en verandering”
Rapport TOM scholen