De Klimop in Ter Apelkanaal officieel TOM-school

Wat maakt de Klimop tot een succesvolle TOM-school?
De kinderen krijgen instructies op maat door de leerkracht die daar het beste in is (de vakspecialist): er is een rekenmeester, een taal- en spelling juf en een juf die de kinderen begeleidt op het leerplein.

De Klimop is een kleine school met ongeveer 65 kinderen verdeeld over 4 basisgroepen (1-2-3, 4-5, 5-6, 7-8). De kinderen zijn aan het begin van de dag, tijdens het eten, aan het eind van de dag en op de woensdag als basisgroep bij elkaar.AfbeeldingKlimopTerapelkanaal

In de ochtend staan de instructies en de verwerkingen van de basisvakken centraal. In de middag worden de wereld oriënterende en creatieve vakken groepsoverstijgend aangeboden.

Lees hier het hele artikel, geschreven door Ineke van Sijl.