De methode de baas, baas over de methode

In deel 2 van Kijk in de praktijk ‘De methode de baas, baas over de methode’ worden handreikingen en achtergrondinformatie gegeven over het werken vanuit leerlijnen, doelen en tussendoelen. Rekenen is daarbij het uitgangspunt.

Uitgaan van verschillen tussen kinderen betekent anders omgaan met een methode. Alle lessen aan alle kinderen tegelijk aanbieden is dan weinig effectief. Maar hoe word je baas over de methode? Hoe word je als leerkracht zo bekwaam dat je voor elk kind het juiste aanbod op de juiste tijd kunt doen vanuit de methode? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld. Kennis van leerlijnen, leerdoelen en onderwijsbehoefte van kinderen is daarvoor cruciaal. 

Dit boekje gaat uit van een vraag van directeur. Van daaruit start een veranderingstraject met het team, waar de hierboven genoemde punten aan de orde komen. Ook wordt expliciet aandacht besteed aan het veranderingsproces en de rol van een veranderteam daarbij. Tijdens studiedagen met het team, groepsbezoeken aan de klassen en bijeenkomsten met het veranderteam wordt gedurende een jaar gewerkt aan de veranderingen om ‘De baas over de methode’ te worden.

Vorm: Boek