In de schijnwerper – OBS Wereldwijzer

OBS Wereldwijzer in Hoorn 

Unit 3 aan de slag met Google classroom.
Op Wereldwijzer werken we ’s middags in 3 units. In de units staan thema’s centraal. In de thema’s zijn taal, wereldoriëntatie, techniek, cultuureducatie en creatieve vakken verweven.
Sinds het werken met onze 30 chromebooks zijn wij op zoek gegaan naar producten die het thematisch werken in de units zou kunnen ondersteunen.
Zo kwamen wij uit op Google Classroom. Dit gratis pakket, Google Apps for Education, is beschikbaar voor iedereen. In het pakket zit onder andere Gmail, Google Drive en Google Documenten.

Personeel
Door te werken met Google classroom, waar de opdrachten voor de leerlingen klaar staan en waarin ook gewerkt kan worden, heeft de leerkracht meer tijd voor coaching op het proces.
In één opslag kan de leerkracht de leerlingen volgen.
De leerkracht kan rechtstreek feedback geven op het werk. Daarnaast kunnen de leerlingen ook elkaar feedback geven of elkaar en de leerkracht vragen stellen.

Organisatie
Voor het werken met classroom zijn er in de school uiteraard voldoende chromebooks of andere divices nodig.
Op Wereldwijzer is de leerkracht met veel ICT affiniteit gestart met het klaarzetten van de eerste opdrachten e.d.
De andere leerkrachten hebben zo iets meer tijd gekregen om ervaring op te doen. Zo kon iedereen zich het werken met classroom eigen maken.

Leeromgeving
Voor de leerlingen is het werken met google classroom heel uitnodigend en tijdbesparend.
Ze kunnen op de pagina ‘Opdrachten’ bijhouden wat ze moeten maken en inleveren. Met één klik kunnen ze aan de slag gaan.
De opdracht die ingeleverd is en waar feedback op gekregen is, hoeft niet helemaal opnieuw gemaakt te worden, maar kan aangepast of verbeterd worden.
Voor elke leerling wordt een Drive-map gemaakt, waar al hun werk in wordt opgeslagen. Voordeel hiervan is dat er overal, dus ook thuis aan de opdrachten, bijvoorbeeld hun werkstuk of spreekbeurt, gewerkt kan worden.

Leerinhoud
Om de leerlingen ICT-vaardig te maken wordt er stap voor stap instructie gegeven m.b.t. het gebruik en de mogelijkheden van google classroom. Zo maken de leerlingen kennis met online werken. Daarbij leren de leerlingen ook veel van elkaar en de leerkrachten weer van de leerlingen.
Vooral de 21ste eeuw vaardigheden, zoals samenwerken. Probleemoplossend denken, communiceren, kritisch denken, komen hierbij aan bod.

Leiding en verandering
Als directeur kwam ik in contact met een collega van een andere Talentschool, die zich in google classroom had verdiept. Het leek mij een prima pakket waarmee op termijn de werkdruk in unit 2 en 3 gereduceerd zou kunnen worden.
Daarna is er een teamsessie geweest over de 21ste eeuw vaardigheden, waarbij we o.a. in zijn gaan zoomen op google classroom.
Unit 3 heeft het vervolgens direct opgepakt en zijn ze van start gegaan.
In het meerjarenbeleid is de jaarlijkse aanschaf van meerdere chromebooks vastgelegd en begroot. Zo zullen er binnen drie jaar voor unit 2 en 3 voldoende (>60) chromebooks zijn.