Een combinatieklas, maar dan anders

In ‘Een combinatieklas, maar dan anders’ wordt ingegaan op de mogelijkheden om onderwijs te organiseren op basis van de leerbehoefte en het niveau van het kind. Aan de hand van praktische modellen en voorbeelden komt een team tot een keuze voor een organisatiemodel, de meest gewenste dagindeling van kinderen en een daarbij behorende inrichting van de leeromgeving. Ook worden er handreikingen gegeven om de verschillende rollen van leerkrachten en assistenten doelgericht in te zetten. Bovendien komen aan bod sleutelvoorwaarden als de zelfstandigheid en het volgen van kinderen. Dat alles levert een onderwijsorganisatie op waarbij effectieve leertijd en meer onderwijs op maat gerealiseerd kan worden.

Enkele bijbehorende documenten zijn te downloaden:

Gesprekken_met_kinderen
Doorgaande_lijn_zelfstandig_werken_-_Voorbeeld_school_X
Gesprekken_met_kinderen
Informatie_over_zelfstandig_werken
Placemat_1_en_2
TOM_competentieprofiel
TOM_kwaliteitkaarten
TOM-folder_Teamonderwijs_Op_Maat
Voorbeeld_driegroepenstructuur
Voorbereiding_en_planing_van_een_thema
Werken_met_dag-_en_weektaken
Kijkwijzer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
Op weg naar een unit 3-4-5 Voorbeeld school Y
Feedback
Een TOM-aanpak van veranderingen
De 8 stappen van een succesvolle verandering-John P
Wanneer is feedback effectief
TOM compentiekaarten

 

 

 

 

Prijs:,”€ 27,50″
Vorm:,Boek[/table]