Joannesschool

Welke ervaringen zijn ontwikkeld en vastgelegd? Welke producten heeft de school gemaakt waarmee veranderingen zichtbaar zijn geworden?

  • Weektaak van de groepen 2 t/m 8;
  • planningmap groepsoverstijgend werken voor groep 1/2/3.

Neem contact op met de directeur voor verdere informatie: info@joannes.wsko.nl