MI-test voor kinderen

De theorie van meervoudige intelligentie is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner. Hij bewees door onderzoek dat er acht gebieden van intelligentie bestaan. Iedereen kan dus op verschillende gebieden ‘knap’ zijn. 

De intelligentiegebieden zijn: 
 Verbaal-linguïstisch intelligent (woord knap)
 Logisch-mathematisch intelligent (reken knap)
 Lichamelijk-kinesthetisch intelligent (beweeg knap)
 Interpersoonlijk intelligent (mens knap)
 Intrapersoonlijk intelligent (zelf knap)
 Muzikaal-ritmisch intelligent (muziek knap)
 Naturalistisch intelligent (natuur knap)
 Visueel-ruimtelijk intelligent (beeldknap)

De test is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5.

Pdf: meervoudige_intelligentie_test__2