Netwerkdag VTG op basisschool De Toverberg

21 maart 2018 – TOM-scholen kregen afgelopen woensdag de gelegenheid om het bijzondere gebouw van De Toverberg te bewonderen. Daarnaast was er gelegenheid om als onderwijsvernieuwers met elkaar in gesprek te gaan over interessante uitdagingen uit de praktijk. 

We startten de dag met een aantal mededelingen vanuit het bestuur: o.a. financiën – iSelf.

Daarna was er een rondgang door het bijzondere gebouw van de school/het kindcentrum. De Toverberg kreeg vervolgens feedback van de bezoekende leerkrachten.

Verder informeerde het bestuur over de verdere ontwikkelingen van het innovators netwerk, gestart op 15 november. Er zijn mooie ontwikkelingen gemeld over de netwerkdag van 30 mei (heeft u die al genoteerd?).

Als verdiepingsthema in de middag is gekozen voor de flexibele inzet van personeel. Welke mogelijkheden en voorbeelden zijn er om ander personeel en personeel anders in te zetten op TOM scholen?

Kijk hier voor het complete verslag van de netwerkdag 21 maart 2018.

7 november 2018 is de volgende netwerkdag van de VTG gepland. De VTG is nog op zoek naar een school die op die dag de bezoekers wil ontvangen?! Opgeven kan bij Ineke van Sijl:  i.vansijl@slimonderwijs.nl.