Leerinhoud

Bij de leerinhoud gaat het om de kennis/inhoud die de professionals in de school nodig hebben om het onderwijs anders of passend te kunnen organiseren. Hoe kan ik nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen? Hoe krijg ik zicht op leerlijnen? Hoe kan ik de methode loslaten en meer onderwijs op maat arrangeren? Hoe zit dat op deze school?

portfolio

Op Columbus wordt primair vanuit doelen gewerkt die passend zijn bij de ontwikkeling van het kind, een groepje kinderen samen.

De onderwijsdoelen zijn gevat in ontwikkelings- en leerlijnen. Het instrumentvoor planning, registratie en analyse wat daarbij wordt gebruikt is hetOntwikkelings Volg Model (OVM).

Vanaf unit A werken kinderen mee aan het opbouwen van een eigen portfolio. Hiermee worden de kinderen eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling. Het werken met een portfolio is een terugkerend proces van verzamelen, terugkijken, selecteren en afstemmen. Hieronder staat hoe het in de praktijk vorm krijgt.

Teamleden (mentoren) voeren coachings- en reflectiegesprekken met de kinderen.

Vanuit de reflectiegesprekken krijgen het kind en de mentor inzichten en maken zij nieuwe afspraken voor de komende periode (fase). Kinderen selecteren de belangrijkste ‘bewijsstukken van ontwikkeling’ in een persoonlijk presentatieportfolio, een grote ‘groeiordner’.

In dit presentatieportfolio, dat halfjaarlijks groeit, zitten ook:

  • Bijgehouden registratie van ontwikkeling door de mentor met het OVM;
  • Reflectie op de Dalton kernwaarden;
  • Onafhankelijke toetsresultaten;
  • Persoonlijke bijdragen van het kind en de mentor.

zelfstandigheidNa de zorgvuldige samenstelling van het presentatieportfolio, presenteert het kind deze, begeleid door de mentor, aan de ouders (verzorgers). Deze portfoliopresentatie geeft ouders informatie over het groeiproces van het kind. Het biedt een schat aan informatie dat in de volgende fase gebruikt kan worden voor de afstemming op de onderwijsbehoeften van het kind. Het presentatieportfolio groeit – net als het kind – tijdens de gehele onderwijsperiode.