Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op de Daltonschool Columbus?

De drijfveer bij de leeromgeving is de visie. Wat wil Columbus creëren?

Vanuit de visie wordt er op Columbus thematisch gewerkt. Waar binnen het thematische werken de (kern)doelen niet of onvoldoende behaald kunnen worden, wordt een cursorisch aanbodgearrangeerd. Ook deze cursorische onderwijsarrangementen worden gekoppeld aan het thema of staan in dienst van het betekenisvol werken. Je krijgt als kind iets aangeboden en geleerd om het te kunnen gebruiken.

 Kinderen werken veelal binnen hun unit in ateliers. Dit zijn herkenbare, ingerichte speel- en werkplekken voor het halen van onderwijsdoelen. Alles wat nodig is om je doelen te bereiken zijn in het atelier aanwezig:

  1. De zichtbare doelen waaraan je werkt
  2. Instructie en begeleiding (teamlid en andere kinderen)
  3. Hulpmiddelen: ICT, boeken, nakijkmateriaal, denkorganizers etc.

Tijdens specifieke ateliertijd werken kinderen zelfstandig en is er ruimte om samen te werken, in wisselende samenstelling, aan eigen doelen door middel van (thema)taken. Ateliers vormen bij uitstek de vertaling van Dalton in de leeromgeving: doelmatig ervaringsleren a.d.h.v. taken met de mogelijkheid tot zelfstandig werken en samenwerking.