Leiding en verandering

Bij leiding en verandering gaat het om de randvoorwaarden waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Het is de schil rondom de drie pijlers personeel, organisatie en leeromgeving. Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op de Daltonschool Columbus?

Op Columbus heerst een dynamische, professionele cultuur van eigenaar zijn en blijven. Vertrouwen, zelfbewustzijn en support zijn daarbij leidende waarden.

vertrouwenZoals de ontwikkeling van een kind zich niet laat programmeren, wordt ook de ontwikkeling van het onderwijs niet als ‘blauwdruk’ voorgeschreven.

De volgende vergelijkingen illustreren de duurzame ontwikkeling:

Columbus richt zich op…
uniformiteit in veranderen pluriformiteit in veranderen
leiding vanuit macht leiding vanuit gezag
toeschouwers spelers
probleemgericht oplossingsgericht
verandering vanuit document verandering vanuit ontwerp
overlegstructuur werk- en leerstructuur
gelijke monniken… erkende (professionele) ongelijkheid

Managers doen de dingen goed, leiders doen de goede dingen.

Dit motto geldt voor elke professional op Columbus.