Organisatie

Bij de pijler organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op de Daltonschool Columbus?

Columbus probeert de standaard ‘tijd’ te reduceren en heeft daarom het leerstofjaarklassensysteem al vanaf de start verlaten. Ontwikkeling van kinderen laat zich niet programmeren in jaargroepen, lesmethoden en toetskalenders.

doelmatigheidHoe dan wel?
Er wordt met fasen gewerkt van een halfjaar. Elke halfjaar kent een doorstroommoment naar een nieuwe fase. Ná de zomervakantie en na 20 weken, rond eind januari. De fasen worden geclusterd in units.
Doubleren is niet aan de orde bij faseonderwijs. Versnellen en vertragen is wel mogelijk. Het kan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind ondersteunen.
Units zijn ‘eenheden’ van minimaal twee fasen, met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Elke unit beschikt over meerdere ruimten.
Er wordt gewerkt met zes units, ‘A’ tot en met ‘F’ (2015). Elk jaar wordt op basis van het aantal kinderen per fase bepaald uit welke fasen de units bestaan.
Kinderen volgen instructie en krijgen bijbehorende taken binnen een fase. Om kinderen ook de gelegenheid te geven om daarbuiten, op hun eigen niveau, instructie te volgen noemen we de instructiegroepjes clubs.

Argumenten om het onderwijs in fasen en units te organiseren:

  • Het geeft de mogelijkheid om kinderen in specifieke leergroepen (fasen en clubs) maatwerk te bieden;
  • Door meerdere fasen in een unit komen kinderen in verschillende rollen: als jongsten trekken zij zich een halfjaar op aan de volgende fase. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de al bekende unit;
  • Kinderen hebben veel sociale mogelijkheden;
  • Kinderen zijn minder afhankelijk van één teamlid. Bij afwezigheid is de continuïteitgroter door de aanwezigheid van een ander teamlid;
  • Bij het volgen en begeleiden van kinderen is er altijd een ‘second opinion’ in de buurt;
  • Het onderwijs is effectief. De talenten en vaardigheden van teamleden worden goed ingezet;
  • Teamleden kunnen elkaar eenvoudig coachen en daarmee leren van elkaar;

Nieuwe teamleden kunnen in een unit direct en goed begeleid worden.

linkpijl Fasenmodel (pdf)