Personeel

Bij de pijler personeel gaat het om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op de Daltonschool Columbus?

Door in het primaire proces te werken in grotere eenheden, units genoemd, werken personeelsleden nauw samen; completeren elkaar en zijn samen verantwoordelijk.

personeelDe organisatie kent de volgende functies: conciërge, front office medewerker, leerkrachten LA en LB, onderwijsassistenten en directeur.
LB-specialisten (HI, Taal, Dalton, ICT en Thematisch werken) werken unitoverstijgend en worden waar nodig uitgeroosterd door OA of eigen leerkracht.Gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap zorgen voor een professionele, effectieve cultuur. Het personeel houdt, net als de kinderen, een portfolio bij dat jaarlijks gepresenteerd en gewaardeerd wordt.
Naast passie en verantwoordelijkheid nemen is het authentiek kunnen verbinden met zowel het kind (pedagogiek), ouders (educatief partner) en collega’s (vanuit erkende ongelijkheid) essentieel en voorwaarde om goed te kunnen functioneren.