Leerinhoud

Onderzoekend leren

Kinderen zijn bijdehandjes. Ze willen alles weten en nemen geen genoegen met een half antwoord. Daar maken we dankbaar gebruik van. We zeggen bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek niet meer hoe het zit. We leren kinderen op zoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? En om dichtbij huis te blijven: Waarom eet je geen aardbeien meer als er geen bijen meer zijn? Dit gaat op een gestructureerde wijze. Zo werken kinderen volgens de TOM-principes aan hun eigen ontwikkeling, door te leren, te kijken, te denken en te doen.