Personeel

Grote groepen en weinig zicht op het individuele kind? Niet bij De Bijenkorf. We hebben namelijk TOM-onderwijs waarmee je dit oplost. Met TOM kun je je bezetting, onderwijs en leeromgeving anders organiseren. Dit doen wij bijvoorbeeld door leerkrachten en onderwijsassistenten anders in te zetten. Zo geeft een leerkracht voor de vakken lezen, taal en rekenen altijd instructie aan een kleine groep. In de combinatiegroep blijft één groep bij de leerkracht voor instructie en gaat de andere groep zelfstandig werken bij een onderwijsassistent of een andere leerkracht. Hierdoor heeft de leerkracht de ruimte om de stof op het niveau van het kind af te stemmen.