De Hoeksteen – Voorthuizen

De Hoeksteen is een school in ontwikkeling waarin we werken vanuit de visie:

Op De Hoeksteen bouwen we samen aan de toekomst, waarbij plezier in leren, creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en talent hun steentje bijdragen aan passend onderwijs.

De visie verbeelden we met dit figuur:

visie hoeksteen

De zes kernbegrippen hebben alle een eigen kleur, de grijze rand loopt daar omheen. We bedoelen daarmee dat alles wat daarin staat verbonden is met  de kernbegrippen.

Ons gebouw staat aan de rand van Voorthuizen. In 2017 hopen we een nieuw gebouw te hebben, waarin we ons nieuwe onderwijsconcept kunnen vertalen naar de nieuwe huisvesting.

We zijn een protestant christelijke basisschool, die werkt vanuit de missie van Stichting PCO Gelderse Vallei, waarvan De Hoeksteen deel uitmaakt.

Vanuit onze Christelijke overtuiging geven we onderwijs dat is gericht op het volgen, stimuleren en begeleiden van kinderen. Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen die besef hebben van normen en waarden.

We werken momenteel in 3 units, waarin 5 basisgroepen zijn gevormd. ’s Morgens ligt het accent op de basisvakken, waarin de instructies centraal staan. Daarnaast werken de leerlingen zelfstandig aan hun weektaak of in hoeken.

’s Middags staan wereld oriënterende en beeldende vakken en muzikale vorming centraal. De ateliervorm passen we hier toe waar dit mogelijk is. Vaak gebeurt dit rondom een thema.