Leerinhoud

Bij de leerinhoud gaat het om de kennis/inhoud die de professionals in de school nodig hebben om het onderwijs anders of passend te kunnen organiseren. Hoe kan ik nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen? Hoe krijg ik zicht op leerlijnen? Hoe kan ik de methode loslaten en meer onderwijs op maat arrangeren? Hoe zit dat op deze school?

We werken op De Hoeksteen met methodes voor de basisvakken.

We werken met kleine instructiegroepen en passen daarin het model directe instructie toe. Dit is de kern van ons onderwijs. Nieuwe inzichten onderzoeken we. De methode laten we niet helemaal los, we zijn wel kritisch in hoe we de methode toepassen.

creativiteit