Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Iedere school op zijn eigen manier. Hoe zit dat op deze school?

De krachtige leeromgeving is een pijler die op De Hoeksteen  zichtbaar is in betekenisvolle hoeken. Hier werken de leerlingen op een andere manier aan vaardigheden op allerlei gebied. ICT is daar een onderdeel van.

passend onderwijs plezier

We werken nu in een gebouw wat is gebouwd voor het  meer traditionele onderwijs. In 2017 hopen we ons nieuwe gebouw te betrekken. Daar zullen we de ruimtes indelen en het meubilair kiezen dat past bij ons huidige onderwijsconcept.

Momenteel hebben we de ruimtes waarover we nu beschikken zo optimaal mogelijk in gebruik. We beschikken over instructielokalen en hoekenlokalen, samenwerk/ en stilwerkenplekken. We starten dit voorjaar met het aanleggen van een moestuin.