Leiding en verandering

Bij leiding en verandering gaat het om de rol van de leider in/en het vernieuwings/ontwikkeltraject van de school. Welk ontwikkeltraject doorloopt de school? Wat zet de leider in om het doel te halen? 

We hebben aan het begin van onze zoektocht naar een verandering van ons onderwijs (die tegemoet kwam aan het onderwijs van de toekomst), als team gekozen voor een extern deskundige die ons hierin kon begeleiden. We hebben dit gezamenlijk gedaan, na verschillende presentaties te hebben gezien. Dat maakte dat we ons goed voelden bij degene die het traject met ons inging. We hebben gekozen voor een jaar met en daarna een jaar zonder deze deskundige. We hebben ook een aantal studiemomenten gehad die werden begeleid door deskundigen uit onze eigen stichting, Stichting POCO Gelderse Vallei.

Belangrijk in dit hele proces was en is, dat elke vernieuwing is gebouwd op bestaande kwaliteit. Daarnaast is steeds benoemd dat ieder teamlid eigen kwaliteiten heeft, die in samenhang met elkaar van waarde zijn voor het onderwijs op De Hoeksteen.