Personeel

Bij de pijler personeel gaat het om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Hoe zit dat op deze school?

Ons team bestaat uit een groep betrokken mensen, die samen het onderwijs vorm geven.

De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn de spil van het onderwijs, dat in samenwerking  met de intern begeleider en directeur en soms met hulp van conciërges en de administratief medewerker wordt gegeven.

We hebben de afgelopen Jaren hard gewerkt om ons onderwijs te laten kantelen in een nieuwe richting. Bouwend op de pijlers die al stevig stonden hebben we de omslag naar de vorm waarin we nu werken voorbereid.

Dit onderwijs vraagt competente onderwijsgevenden en onderwijsondersteunde medewerkers.

Kunnen samenwerken in een team, kunnen reflecteren en ontwikkelen, pedagogische en didactische competenties, zijn voorwaarden om deze  onderwijsvorm te kunnen waarmaken en deze zijn volop aanwezig op De Hoeksteen.  Daarnaast zijn bij  de teamleden een grote inzet, durf, relativeringsvermogen en enthousiasme zichtbaar.