Leerinhoud

Leeractiviteiten

Alle leeractiviteiten op Hof ter Weide zijn gericht op het verwerven van de bovenstaande leerinhouden.

Naast het reguliere lesstofaanbod mogen kinderen meedenken over hun eigen te ontwikkelen leerdoel. Eén van de pijlers van het onderwijs op Hof ter Weide is het leerdoelgesprek. In dit leerdoelgesprek bespreekt de leerkracht met het kind:

  1. de leerdoelen voor de komende periode
  2. de manier waarop het kind aan zijn doelen wil werken en welke activiteiten het kind gaat ondernemen
  3. hoe het kind kan laten zien dat het leerdoel bereikt is.

Kinderen vertalen deze afspraken vanaf groep 3 in dag- en weekplannen. Iedere week plant het kind verplichte activiteiten en keuzeactiviteiten in.

De reken- en taalinstructies zijn op vaste momenten. Vervolgens plannen de kinderen zelf tijd om de verwerking van de lessen te maken. Hierbij werken de kinderen aan eigen en standaard reken- en taaldoelen.

In de middag werken we in alle groepen met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. IPC werkt groep overstijgend. Groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8 werken gezamenlijk aan een unit (thema). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, rekenen en wiskunde, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs), kunstzinnige vorming en mens en samenleving. De gezamenlijke units duren 4 tot 8 weken en worden vanuit de verschillende vakgebieden belicht.

De opbouw en ontwikkeling van de unit is in iedere klas te volgen via het IPC bord. Middels dit groeiende bord worden de leerdoelen zichtbaar gemakt voor kinderen en ouders. Kinderen kunnen hun creativiteit ontwikkelen bij IPC.

Tevens is er veel ruimte voor de talenten van een kind!

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van IPC: www.ipc-nederland.nl.

Eén middag in de maand houden we een talentenmiddag waar kinderen van en met elkaar kunnen leren. Ouders worden hier actief bij betrokken. Middels de talentenboom kunnen de kinderen hun vraag en aanbod kenbaar maken.