Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Iedere school op zijn eigen manier. Hoe zit dat op Hof ter Weide?

Op Hof ter Weide ziet de leeromgeving er aantrekkelijk uit en zijn de klaslokalen zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden tot leeractiviteiten. Het is aan de materialen te zien dat wij de overtuiging hebben dat kinderen niet alleen maar leren met hun hoofd, maar ook met hun handen, door het omgaan met allerlei ontwikkelingsmateriaal in speelse activiteiten.

De school is zo ontworpen dat er elke keer 4 lokalen om een open ruimte zijn gecreëerd. Wij noemen dit een weidevogel. Een weidevogel bestaat uit de groepen 1 t/m 4 of 5 t/m 8. Zo hebben wij vier kleine scholen in onze grote schoolorganisatie. De kinderen zitten zo mogelijk in homogene groepen. Binnen de weidevogel is er de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te helpen.

ICT heeft een grote plaats in ons onderwijs. In iedere klas staan voldoende computers is er een digibord en werken kinderen met goede software. In de open ruimtes ( Vogelweide) staan extra computers. Wij hebben laptopkarren. Wanneer klassen voor iedere leerling een computer nodig heeft kan de leerkracht een laptopkar pakken.