Leiding en verandering

Wij hebben leerkrachten verantwoordelijk gemaakt voor stukjes Hof ter Weide. Door met coordinatoren te werken, geef je stukjes organisatie uit handen.

Wij werken met leerteams. Het gehele team zit in één van de vijf leerteams. Met elkaar leren, overleggen en brainstormen over één bepaald onderdeel uit het jaarplan. Hierbij is een koppeling gemaakt naar onze gesprekscyclus.

Wij doorlopen het traject implementatie IPC, groepsdoorbroken werken; HGW, OGW; plusklassen; ICT 21ste eeuw; talentontwikkeling.