Joannesschool – Naaldwijk

Goed onderwijs, daar draait het om. We willen kinderen vanuit betrokkenheid zien leren en werken op school, zodat ze het beste uit zichzelf halen. Dit vraagt een team dat daarvoor mogelijkheden schept en het vraagt onderwijs dat past bij de kinderen van nu. Het vraagt van een team om voortdurend hun onderwijs tegen het licht te houden en zich af te vragen of ze hiermee bereiken wat ze beloven. En of de leerlingresultaten dat ook bevestigen.

Vanuit die passie zijn we in 2008 ons onderwijs gaan hervormen. We zijn gaan samenwerken met het KPC uit ’s Hertogenbosch en hebben samen nagedacht hoe goed onderwijs eruit kan zien op onze school. Vervolgens zijn we gaan ontwerpen, toepassen in de praktijk en net zolang gaan schaven tot we tevreden waren.

Dat heeft ertoe geleid dat we in augustus 2011 een TOM-school werden.

De meest herkenbare onderdelen van ons TOM-onderwijs zijn de inloop (de eerste drie kwartier van de ochtend), de weektaak en het groepsoverstijgend werken.

En ondanks dat dit staat, schaven we nog steeds om met ons onderwijs aan te blijven sluiten bij kinderen van nu.
Kijk voor meer informatie hierover op onze website www.joannes.wsko.nl