Leerinhoud

Bij de leerinhoud gaat het om de kennis/inhoud die de professionals in de school nodig hebben om het onderwijs anders of passend te kunnen organiseren. Hoe kan ik nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen? Hoe krijg ik zicht op leerlijnen? Hoe kan ik de methode loslaten en meer onderwijs op maat arrangeren? Hoe zit dat op de Joannesschool?

Passend onderwijs vraagt om op een passende manier om te gaan met leerinhouden. Ontwikkelingsperspectieven treffen we meer aan in school, niet met het niveau van de groep meegaan kan. Er zijn kinderen die op een bepaald vakgebied een eigen methode volgen of de leerlijn sneller of langzamer doorlopen. Binnen bepaalde marges kunnen we hiermee omgaan en leerlingen binnenboord houden.

Onlangs zijn we gestart in groep 6/7/8 met de leerlijn functioneel stellen. Leerlingen hebben een doelenoverzicht (referentieniveaus) en tekenen af wat ze hebben geleerd. Zo worden ze zich bewust welke kennis en vaardigheden ze leren. De bedoeling is om dit langzaam maar zeker uit te breiden naar andere onderdelen; dit alles tijdens groepsoverstijgend werken.

leerinhoud

Werk voor meergetalenteerden