Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Iedere school op zijn eigen manier. Hoe zit dat op de Joannesschool?

Kinderen leren bij ons in en buiten het lokaal. Zowel in de onderbouw- als bovenbouwhal zijn werkplekken waaraan kinderen kunnen werken. Computers staan door de gehele school en ook vlak om de hoek van elk lokaal. Alle groepen en de teamkamer beschikken over digiborden. ICT wordt gebruikt om te oefenen en om te creëren (werkstukken, informatie opzoeken).

Voor techniek is er een ontdekkasteel en ander materiaal, voor hoogbegaafden de Pittige Plus Torens. Verder hebben we veel materiaal voor het groepsoverstijgend werken waar kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen.

De lokalen liggen om de twee hallen heen, waardoor er prima in de groep als in de hal gewerkt kan worden.