Leiding en verandering

Bij leiding en verandering gaat het om de rol van de leider in/en het vernieuwings/ontwikkeltraject van de school. Welk ontwikkeltraject doorloopt de school? Wat zet de leider in om het doel te halen? Hoe zit dat op de Joannesschool?

Onze visie op onderwijs is leidend voor de veranderingen die we hebben ingezet. Er is geen eindfoto, er zijn wel doelen.

Dit traject is adaptief. Leerkrachten kunnen kleine of grote stappen maken. We proberen dingen uit en als het werkt en past bij wat we willen bereiken, voeren we het schoolbreed in.
Een veranderteam houdt zicht op het verandertraject en gaat in 2015 starten met koersobservaties: vastleggen van ‘bewijzen’ van onderwijs zoals we dat nastreven.

Jaarlijks besteden we een studiedag(deel) aan ons TOM-onderwijs: om te verbeteren wat we hebben, te veranderen wat anders kan en te vernieuwen als het op een totaal andere manier moet. De meeste leerkrachten zijn op een andere TOM-school wezen kijken om inspiratie op te doen. De rol van de leidinggevenden is stimulerend, initiërend en faciliterend.