Organisatie

Bij de pijler organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op de Joannesschool?

’s Morgens starten we drie kwartier met de inloop. Kinderen gaan zelfstandig aan het werk zodra ze op school komen. Samen een werkje doen (kleuters), samen (tutor)lezen en daarna aan de weektaak verder. De leerkracht kan ondertussen kinderen individueel of in groepjes extra uitleg geven.

Kinderen werken met een weektaak vanaf groep 2. Ze leren plannen, kiezen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk.

Een tot tweemaal per week werken we groepsoverstijgend. Dan werken de kinderen van de groepen 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8 samen aan allerlei opdrachten. Dé kans om elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren! Er is dan een taalklas, rekenklas, motoriekklas, tekenklas, techniekklas, enz. Sommige onderwerpen wisselen in het jaar. Hierbij worden af en toe workshops gegeven waardoor kinderen iets nieuws in een kleinere groep ervaren, zoals yoga, koken, smaakles, schaken, een vreemde taal, enz.

Damenwerking met het voortgezet onderwijs: van januari tot juli komen leerlingen van het vmbo-kl (techniek) groepjes leerlingen van groep 1 t/m 5 helpen bij techniek (ontdekkasteel, stroomkringen, e.d.). Dit doen we al 10 jaar.

organisatie

kinderen leren samenwerken

organisatie1

leerlingen van het VO helpen met techniek