Personeel

Bij de pijler personeel gaat het om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Hoe zit dat op de Joannesschool?

Op school werken leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en een aantal vrijwilligers. Deze mensen werken allemaal nauw samen; een schoolteam wordt niet voor niets team genoemd.
Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en geven zo vorm aan het onderwijs op onze school. Ons team is samengesteld uit verschillende mensen met verschillende talenten, zo vormt iedere leerkracht een schakel in het team.

Zo heeft een leerkracht, samen met twee collega’s, een methode Dans-Ritme-Zang geschreven. Zij heeft ons team erin geschoold houdt dit onderdeel levend op school. Een andere leerkracht heeft de opleidingen taalcoördinator en NT-2 gedaan, zodat we taalexpertise in huis hebben. Momenteel volgen drie leerkrachten een opleiding tot gedragsspecialist, mede omdat op school daaraan behoefte is. Er zijn ook twee cultuurcoördinatoren, die in overleg met het team zorgen voor voldoende cultuur op school. Eén van de onderwijsondersteuners heeft veel ervaring met de Pittige Plus Torens voor hoogbegaafden. Zij helpt kinderen en leerkrachten hiermee.

Het ondersteunend personeel helpt daar waar nodig: in de groepen, met kleine groepjes kinderen en heeft administratieve taken. Vrijwilligers helpen met het begeleiden van leerlingen, in en buiten de groepen. Al met al een dynamisch geheel waarin flink wordt samengewerkt.