Toverberg

Bijzonder aan de Toverberg is dat wij ons onderwijs vormgeven vanuit het concept van Team Onderwijs op maat (TOM Onderwijs anders). Sinds schooljaar 2013/2014 is het concept in al onze groepen geïntegreerd. TOM is een vernieuwende vorm van onderwijs, waarin we zoveel mogelijk gebruik maken van eigentijdse ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek. Geen traditioneel klassensysteem met een leerkracht die de hele dag in dezelfde ruimte staat, en alleen verantwoordelijk is voor de kinderen van de eigen groep. Maar actief en inspirerend onderwijs, met allerlei werkvormen en leeractiviteiten die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. En een onderwijsteam dat samen verantwoordelijk is voor alle kinderen en met, van én aan elkaar leert.

Meer over TOM vindt u onder ‘ons onderwijs’.