Leerinhoud

Bij de leerinhoud gaat het om de kennis/inhoud die de professionals in de school nodig hebben om het onderwijs anders of passend te kunnen organiseren. Hoe kan ik nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen? Hoe krijg ik zicht op leerlijnen? Hoe kan ik de methode loslaten en meer onderwijs op maat arrangeren? Hoe zit dat op ’t Schrijverke?

We richten ons op de bevindingen van Marzano en Hattie. We zijn hierbij in ontwikkeling.

We zijn schooljaar 2014-2015 gestart met portfolio om de leerlijnen inzichtelijk te krijgen. Leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces en de leerkracht wordt vanaf groep 4 gefaciliteerd om kindgesprekken te voeren.

De leerkrachten werken met verschillende instructiemomenten en geïntegreerd zaakvakkenonderwijs: Topondernemers.

Er wordt met een groepsdoorbrekend leescircuit gewerkt.

We werken met een plusgroep vanaf groep 4 met de methode Levelwerk.

Leerlingen kunnen buiten schooltijd deelnemen aan Theater@School (dans, muziek en toneel) en Rock@School (gitaar en drum).