Leeromgeving

Bij de pijler leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw? Iedere school op zijn eigen manier. Hoe zit dat op deze school?

ICT wordt ingezet voor alle vakgebieden. We werken met Topondernemers vanaf groep 4 en daarbij is de inzet van de laptopkar (24 laptops) noodzakelijk. Ieder basisgroep beschikt over 5 computers.

De computers worden ingezet voor individuele oefening en oefening voor alle leerlingen zoals voor woordenschat.

In de aanloop naar de bouw van onze nieuwe school zijn wij aan het nadenken over de aanschaf van andere ICT middelen.

We werken met verschillende ruimtes, niet meer met vaste klaslokalen: instructieruimte, verwerkingsruimte, stilteruimte, plusruimte en talentenplein. De materialen zijn voorhanden , zijn geordend op leerdoel en bieden uitdaging om mee te werken.