Organisatie

Bij de pijler organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen? Iedere school op een eigen manier. Hoe zit dat op ’t Schrijverke?

Omdat vooral de jongste leerlingen zich sprongsgewijs ontwikkelen, werken wij in de onderbouw met basisgroepen 1-2 en basisgroepen 2/3 (oudste kleuters en groep 3 leerlingen). Vanaf groep 4 zijn de leerlingen van onze school ingedeeld in homogene groepen van rond de veertig leerlingen. We noemen dit basisgroepen. Elke groep komt overeen met een leerjaar en heeft een eigen leerkracht en een eigen onderwijsassistent. Die verzorgen samen het onderwijs en de ondersteuning in de basisgroep. Omdat de basisgroepen in de onderbouw iets kleiner zijn, is daar niet aan elke groep een onderwijsassistent gekoppeld. In plaats daarvan maken zij gezamenlijk gebruik van de aanwezige onderwijsassistenten.

Elke basisgroep maakt onderdeel uit van een unit. We hebben op de Toverberg drie units, die bestaan uit leerlingen van twee tot drie basisgroepen. De indeling is als volgt:

Unit 1: Leerlingen van de groepen 1 t/m 3

Unit 2: Leerlingen van de groepen 4 t/m 6

Unit 3: Leerlingen van de groepen 7 t/m 8

De leerlingen krijgen les (instructie) in hun eigen basisgroep, maar werken voor sommige opdrachten samen met leerlingen uit andere basisgroepen in hun unit. Dan worden ze bijvoorbeeld ingedeeld op gedeelde interesses, leerstijl of praktische vaardigheden. Ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen op unitniveau extra begeleiding krijgen. De mogelijkheden en behoeften van het kind vormen altijd het uitgangspunt voor het samenwerken in groepjes.