Personeel

Bij de pijler personeel gaat het om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Hoe zit dat op ’t Schrijverke?

We steken in op specialisaties en talenten.
De onderwijsassistenten werken met een taakomschrijving en een profiel. Kwalificatie MBO plus.
Stagiaires die we opleiden tot onderwijsassistent in onze eigen organisatie en die we stimuleren door te groeien naar leerkracht.
Vrijwilligers voor theater@school en rock@school. Dit zijn vooral mensen met specifieke talenten op het gebied van toneel, dansen en muziek.