Scholing iSelf voor TOM-scholen

Met de iSELF, een Internet tool for Self-Evaluation and Learner Feedback, kunnen digitaal competenties worden gemeten. In plaats van vragen worden stelling gebruikt; die zijn korter en gemakkelijker te begrijpen. De gebruiker plaatst deze stellingen in de meest passende categorie (helemaal niet mee eens – helemaal mee eens). Doordat de deelnemer zijn keuzes op de computer invoert, kan het resultaat direct aan de deelnemer of zijn mentor worden teruggekoppeld in de vorm van een diagram. In de iSELF kunnen verschillende vragenlijsten worden ingevuld.

Jaarlijks organiseert de VTG in samenwerking met TNO een scholing voor leerkrachten van de TOM-scholen. Vorige week woensdag, 20 september 2017, was deze mogelijkheid. Hierbij werden onder andere twee filmpjes gepresenteerd:

1) een informatiefilmpje voor leerkrachten https://we.tl/Bo88VIV5cm
2) een uitlegfilmpje voor de leerlingen https://www.youtube.com/watch?v=GZluXFnqJ_g