TOM Etalage

De TOM-scholen hebben veel van hun ervaringen vastgelegd en op de website van TOM gepubliceerd. Daarnaast hebben zij producten gemaakt, waarmee de veranderingen op school zichtbaar worden.

Downloaden 
Er is een grote verscheidenheid aan producten. Verscheidenheid in omvang (een complete beschrijving of alleen een instrument) in verschijningsvorm (documenten of een video) en natuurlijk naar inhoud. Er zijn producten die betrekking hebben op de inzet van personeel, de organisatie van het onderwijs, de krachtige leeromgeving en het proces van verandering (de pijlers en de schil). Deze producten zijn gratis te downloaden. Gezien de grootte van de meeste producten is het wenselijk dit uit te voeren met een snelle internetverbinding. 

Bestellen
De meeste fysieke producten kunt u bestellen via KPC Groep.

Zoek een product
Productenoverzicht