TOM Vereniging

De Verenigde TOM Groep (VTG) onderhoudt een netwerk van TOM-scholen, waarbij informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen.

De kwaliteit van de TOM-scholen hoog op de agenda. Waar mogen kinderen, ouders, de inspectie, de maatschappelijke omgeving van een TOM-school op rekenen. Scholen die zich aansluiten bij de Verenigde TOM Groep werken aan een professionele leergemeenschap waarvan de kenmerken door externe belanghebbenden worden herkend en erkend. De VTG stimuleert een hoog ambitieniveau aangaande kwaliteitszorg. Hiervoor is onder meer een kwaliteitskaart ontwikkeld. 

Tijdens de netwerkdag op 12 maart 2010 is het oprichtingsbestuur van de Verenigde TOM Groep definitief bestuur geworden. Lees de impressie van deze dag. 
linkpijl Impressie netwerkdag 12 maart (word)  
linkpijl Presentatie netwerkdag (pdf) 
linkpijl Tom-scholen en Ouders als partners (pdf)

Aanmelden
linkpijl Aanmelden VTG