TOM expertise

Over welke kennis/ expertise beschikken de TOM- scholen?
(Denk aan workshops, specialisten, etc.)

Prinses Julianaschool:

 • Workshop Leesarrangement voor groep 3 t/m 8 (groep 1/2 voorlezen)
 • Workshop Arrangement Topondernemers (inhoud en proces het werken met de leergang Topondernemers in de groepen 3 t/m 8)

Hof ter Weide:

 • Werken met Units
 • Werken met plusklassen
 • Werken met IPC, groepsdoorbroken
 • Werken aan talentontwikkeling
 • Werken met coordinator op diverse vakgebieden; Bouw-; ICT-; IPC-; Plus-; Taal-; Rekencoordinator.

De Klokbeker:

De Klokbeker ontvangt regelmatig scholen die geïnteresserd zijn in:

 • meer- en hoogbegaafden
 • wetenschap en techniek
 • opbrengst gericht werken
 • passend onderwijs

Verder verzorgt De Klokbeker workshops en lezingen over deze onderwerpen en over visievorming.

 OBS Wereldwijzer: 

 • Werken in units.
 • Wereldoriëntatie en taal in thematisch onderwijs vormgeven.
 • Werken met Google classroom.

Joannesschool:

 • Een specialist op het gebied van dans, ritme en zang.
 • Organisatie van de inloop (zie organisatie).
 • Weektaken.
 • Momenteel wordt voor groep 6/7/8 een leerlijn functioneel stellen ontwikkeld.

De Diamant: 

 • De clusterdirecteur heeft kennis van verandertrajecten en kan antwoord geven op de volgende vraag: Hoe zorg je dat je, vanuit visie, ontwikkeltrajecten succesvol in gang zet en uitvoert? Waar let je en waar stuur je op?  Verder heeft hij kennis van ouderbetrokkenheid  en het samenwerken met organisaties rond de school.
 • De locatieleiders kunnen antwoord geven op de vragen: Hoe vertaal je de visie naar de praktijk, hoe begeleid je mensen in hun ontwikkeling om te kunnen werken binnen één van de drie concepten en vanuit het TOM principe?
 • De leerkrachten zijn ervaringsdeskundigen en weten alles over het werken in teams. Ze richten zich op de taakverdeling, de leerlijnen, de planning en de evaluatie van het onderwijsproces.
 • Kinderen van school kunnen goed aangeven waar ons onderwijs voor staat en hoe er dagelijks in de verschillende groepen gewerkt wordt en wat er van hen wordt verwacht.