TOM Vereniging

De Verenigde TOM Groep (VTG) gaat zich bezighouden met het onderhouden van het netwerk van TOM-scholen, waarbij informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Daarbij staat de kwaliteit van de TOM-scholen hoog op de agenda.

Waar mogen kinderen, ouders, de inspectie, de maatschappelijke omgeving van een TOM-school op rekenen. Scholen die zich aansluiten bij de Verenigde TOM Groep werken aan een professionele leergemeenschap waarvan de kenmerken door externe belanghebbenden worden herkend en erkend. De VTG stimuleert een hoog ambitieniveau aangaande kwaliteitszorg. Hiervoor is onder meer een kwaliteitskaart ontwikkeld. 
linkpijl Aanmelden lidmaatschap 

Bestuur:

  • Jack van de Logt: voorzitter
  • Geertjan Nelson: penningmeester
  • Marius Berendse: secretaris
  • Ed Booms: bestuurslid
  • Ineke van Sijl: ambtelijk secretaris
  • Michiel Fokkelman: directeur Kl4 in Leusden
  • Jeroen Imants: kwaliteitszetel VTG vanuit Radboud Universiteit Nijmegen

Bijeenkomsten
linkpijl Programma 15 april 2011 (pdf)
linkpijl Verslag bijeenkomst 15 april 2011 (pdf)
linkpijl Presentatie: Vernieuwende scholen, vernieuwend meten (pdf)
linkpijl Programma 1 oktober 2010 (pdf)
linkpijl Verslag bijeenkomst 22 januari 2010