Vrienden van TOM


KPCGroep
KPC Groep is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs en een ‘innovatie-instituut’.

world education forum

De VTG is lid van het WEF

logo AVS

 

De AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) biedt op haar website veel actuele informatie over onderwijszaken. Ook de artikelen uit het blad Kader Primair van de AVS zijn hier te vinden.

logo InnovatieImpuls

Op deze website vind je doelen en achtergronden van het Onderwijs Innovatieproject, informatie over hoe scholen mee kunnen doen, de verschillende projectfasen en belangrijke data. Maar de site is vooral een broedplaats van inspiratie voor onderwijsinnovatie! Filmpjes, uitkomsten van de bijeenkomsten en reeds bestaande praktijkvoorbeelden vanuit het hele land staan hier op een rijtje.

logo schoolaanzet
U vindt hier goede voorbeelden en nieuws over Innovatieprojecten, Kwaliteitszorg, Leerlingenzorg, Onderwijs Anders, Opleiden in de school en Taalpilots. Samen op één website. School aan zet is er voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, bovenschoolse managers, bestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Voor allen die de aanzet geven tot kwaliteit en innovatie in hun onderwijsorganisatie.