Verslag van de netwerkdag op de Pater Jan Smitschool

Vrijdag 7 april 2017 vond de netwerkdag van de VTG plaats op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard. Gedurende de dag was er volop gelegenheid om kennis te maken met de school, daarmee realiseerden we een belangrijke doelstelling van de VTG, namelijk TOM-scholen leren van elkaar.

Kijk hieronder voor het verslag van deze dag.

VTG netwerkdag 7 april 2017