WAAROM BASISSCHOOL KLA4 ZO WEINIG TAFELTJES HEEFT

Een fusie en gezamenlijke nieuwe onderwijsvisie vielen bij KLA4 in Leusden samen met nieuwbouw. Dus het schoolgebouw werd afvalvrij, groen, met acht ingangen en niet voor iedere leerling een tafeltje. Verus (de Vereniging voor Christelijk en Katholiek onderwijs) ging op bezoek.

Het ruikt er naar ‘nieuw’. Een stapel verpakkingsmateriaal ligt naast de net uitgepakte keuken. Hier en daar moeten kasten nog worden afgewerkt. Een deur zwaait open. “Kies de plek die bij je past”, zegt de lerares. Haar leerlingen verspreiden zich over de stilteruimte, de banken op het leerplein en de paar tafeltjes in het klaslokaal.

Links een half afgebroken schoolgebouw, rechts een berg puin en aan de overkant van de weg een leeg pand. In de driehoek van zijn drie voorgangers staat het gebouw van interconfessionele basisschool KLA4 en openbare basisschool De Bongerd, beiden van stichting Voila. KLA4 is voortgekomen uit CBS de Vallei en KBS Klimrakker.

kla4

Mee veranderen

De fusie kwam er vanwege dalende leerlingenaantallen en was een mooi moment om een gezamenlijke, eigentijdse visie op onderwijs vorm te geven. “De wereld verandert en het onderwijs moet mee veranderen”, zegt locatiedirecteur is Michiel Fokkelman. “Als ik nu een school binnenloop wil ik niet hetzelfde aantreffen als toen ik zelf op school zat.”

Hij somt de vaardigheden op die het onderwijs kinderen in de 21e eeuw moet bijbrengen: samenwerken, plannen, zelfstandig werken… “Dat is veel lastiger te leren in het traditionele onderwijssysteem.” KLA4 werd een TOM-school (Teamonderwijs op Maat). 

Kijk hier voor het hele artikel